عدد صفر در مفاهیم، فرمول‌ها و معادلات مختلف ریاضی ارزش متفاوتی دارد. رابطه و قوانین مختلفی درباره صفر بیان شده که اغلب دانش‌آموزان باید از آن‌ها مطلع باشند. ممکن است صفر قبل از اعداد صحیح ارزش نداشته باشد، اما این عدد قبل از اعداد اعشاری اهمیت بسیاری زیادی دارد. دانش‌آموزان باید از این روابط و قوانین اطلاع کافی داشته باشند تا بتوانند در امتحان، با در نظر گرفتن این موارد نتیجه خوبی کسب کنند. ما در این مطلب از کاراتدریس به ‌طور کامل به ارزش عدد صفر در ریاضی و نحوه آموزش آن می‌پردازیم.

عدد صفر در ریاضی (مفهوم)

ارزش صفر

نمی‌توان گفت که صفر ارزشی ندارد. این عدد نسبت به دیگر اعداد رفتار و هویت متفاوتی دارد که آن را خاص کرده است. برای مثال عدد صفر قابل شمارش نیست و نمی‌توان کسر آن را محاسبه کرد.

ارزش عدد صفر

صفر، عددی خنثی

هویت صفر بسیار جالب است و یکی از مهم‌ترین جاهایی که معنای صفر را مشخص می‌کنند در تعیین علامت پشت اعداد دیگر است. به عبارتی اعداد مثبت و منفی با صفر مشخص می‌شوند، یعنی اگر یک عدد کمتر از صفر باشد می‌گوییم منفی است و اعداد بزرگ‌تراز آن را مثبت می‌دانیم.

همچنین از آنجا که نمی‌توانیم بگوییم صفر بزرگتر یا کوچک‌تر از خودش است، درباره علامت آن می‌گوییم این عدد خنثی است.

صفر مثبت است یا منفی

صفر، عددی زوج

شاید در علامت دادن به اعداد، صفر را خنثی در نظر بگیریم، اما اینکه صفر یک عدد زوج است یا فرد کاملا قابل بررسی است. این موضوع را با چند دلیل می‌توان اثبات کرد:

اگر عددی زوج را با یک عدد زوج دیگر جمع کنیم، حاصل جمع آن‌ها عدد زوج خواهد بود. 2+0=2

هر عددی زوجی را تقسیم ‌بر دو کنیم، باقی‌مانده آن صفر خواهد شد و عدد 0 تقسیم‌ بر 2 نیز صفر می‌شود. صفر را می‌توان زوج‌ترین عدد دانست، زیرا خارج قسمت تقسیم آن بر 2 نیز عددی زوج است. به‌ طورمثال اگر 6 را بر 2 تقسیم کنیم خارج ‌قسمت آن 3 خواهد شد. چون می‌توانیم صفر را بی‌نهایت به 2 تقسیم کنیم، باید بگوییم، صفر زوج‌ترین عدد است.

صفر زوج است یا فرد

عدد صفر در ریاضی (جمع)

ویژگی‌های جمع یک عدد با صفر

اگر صفر را با هرعددی جمع ببندید، حاصل آن معادله، خود عدد می‌شود. اگر بخواهیم برای این موضوع یک رابطه کلی بیان کنیم، می‌گوییم X+0=X. اگر X را هرمقداری درنظر بگیریم، حاصل جمع، خود X خواهد بود. به‌طور مثال، -2+0=-2

جمع اعداد

حاصل جمع عددی با معکوس خودش

کاملا بدیهی است که اگر عددی را با معکوس خودش جمع ببندید، حاصل آن صفر خواهد شد. مثلا -3+3=0 است. اگر برای این موضوع نیز بخواهیم فرمولی کلی بیان کنیم، باید بگوییم، X+(-X)=0.

در این حالت دو عدد کامل همپوشانی پیدا خواهند کرد و مجموع آن‌ها صفر می‌شود.

تفریق هرعدد

عدد صفر در ریاضی (تفریق)

حاصل صفر منهای هرعدد

در این معادله نیز شما همان مقدار اولیه را درجواب خواهید دید. مثل این که بگویید، من 5 سیب دارم و هیچ‌کدام از آن‌ها را نمی‌خورم، چند سیب برای من باقی می‌ماند؟ جواب این مسئله بسیار ساده است؛ در آخر 5 سیب برای شما باقی خواهد ماند.

تفریق اعداد

کم کردن یک عدد از صفر

0 منهای هرعددی مساوی می‌شود با معکوس آن عدد. می‌توانیم برای این معادله نیز یک رابطه کلی بیان کنیم، 0-(-X)=X.

0-1=-1

0-(-180)=180

صفر منهای هرعدد

کم کردن یک عدد از خودش

این مثال مانند آن است که 5 سیب داخل سبد داشته باشید و هر 5 سیب را از داخل سبد بردارید، اگر این کار را انجام دهید، دیگر هیچ سیبی داخل سبد وجود نخواهد داشت. همین مثال در رابطه یک عدد منهای خودش هم صدق می‌کند. وقتی یک عدد را منهای خودش کنیم، جواب صفر خواهد شد. 2-2=0، -12-(-12)=0

هرعدد منهای خودش

عدد صفر در ریاضی (ضرب و تقسیم)

ویژگی‌ صفر در ضرب

هرعددی را در صفر ضرب کنیم، حاصل آن صفر خواهد شد. این موضوع ربطی به مقدار عدد ندارد، حتی اگر 999999 را هم در صفر ضرب کنید، حاصل آن 0 خواهد شد. X*0=0

ضرب اعداد

ویژگی صفر در تقسیم

قانونی که برای ضرب گفته شد، برای تقسیم نیز صدق می‌کند. یعنی اگر شما صفر را بر هرعددی تقسیم کنید، حاصل آن صفر خواهد شد.

تقسیم اعداد

عدد، تقسیم بر صفر

نمی‌توانید هیچ عددی را بر صفر تقسیسم کنید، چراکه نتیجه آن تعریف نشده خواهد بود. برای مثال 28/0 یعنی 0 چند برابر بشود تا مساوی 28 شود. این عدد وجود ندارد، زیرا صفر ضرب در هرعددی 0 خواهد شد. البته این موضوع یک مثال دیگر نیز دارد، جواب 0/0 را می‌توان خود 0 دانست.

تقسیم اعداد

عدد صفر در ریاضی (توان)

صفر به توان هر عدد

این موضوع کاملا واضح است که صفر به توان هرعدد، خود صفر می‌شود. فرقی نمی‌کند که صفر را به توان چه عددی برسانید، زیرا در نهایت جواب صفر خواهد شد. برای مثال: 03 می‌شود 0*0*0. اگر 0 را سه بار در خود ضرب کنیم حاصل همان صفر خواهد شد.

صفر به توان هرعدد

هرعدد به توان صفر

X0 همیشه مساوی 1 است و هیچ استثنایی برای آن وجود ندارد. این موضوع یک رابطه کلی و یک قرارداد است که همه ریاضی‌دان‌ها آن را پذیرفته‌اند.

ایکس به توان صفر

صفر و رادیکال

اگر بخواهیم ریشه مربع صفر را محاسبه کنیم، باید بگوییم که 0*0=0 خواهد. پس می‌توان نتیجه گرفته که مربع 0 خودش می‌شود. این موضوع برای همه ریشه‌های صفر صحیح است. فقط توجه داشته باشید که نباید ریشه صفر، 0 باشد.

صفر زیر رادیکال

عدد صفر در ریاضی (آموزش)

با توجه به آنچه گفته شد، هنگام آموزش ریاضی به دانش‌آموزان می‌توانید از شیوه‌های ساده‌ اما کاربردی زیر استفاده کنید.

1. بیان کنید که صفر هیچ است

به دانش‌آموزان بگویید که نمی‌توان صفر را شمرد. صفر با هیچ منطقی قابل شمارش نیست و این موضوع را باید به طور کامل به دانش‌آموزان بفهمانید تا صفر را با نگاه ویژه‌ای در نظر داشته باشند.

آموزش ریاضیات

2. ارزش عدد صفر در ریاضی را در هر بخش بیان کنید

یک عدد نوشته و صفر را در اول، وسط و آخر آن اضافه کنید. پس از انجام این کار، به دانش‌آموزان بگویید که درباره ارزش اعداد ساخته شده، با یکدیگر گفتگو و بحث کنند. این کار باعث می‌شود که دانش‌آموزان با ارزش صفر به خوبی آشنا شوند.

آموزش ریاضیات

3. بگویید که صفر در جمع و تفریق ارزشی ندارد

مثال‌هایی برای دانش‌آموزان بزنید که حاصل جمع یا تفریق صفر با هرعدد، خود آن عدد می‌شود. دانستن این موضوع باعث می‌شود که دانش‌آموزان معادلات پیچیده‌تر را راحت‌تر حل کنند. در مثال‌های خود از اعداد منفی، مثبت، کوچک و بزرگ مختلف استفاده کنید تا دانش‌آموزان احساس نکنند تفاوتی بین این موارد وجود دارد.

آموزش ریاضیات

عدد صفر در ریاضی عدد مهمی محسوب می‌شود و مطلع نبودن از اهمیت آن می‌تواند به ‌طور کامل جواب معادله را تغییر دهد. اگر روش‌های دیگری، علاوه‌بر روش‌های گفته شده برای آموزش اهمیت صفر می‌دانید، می‌توانید آن را با ما و کاربران کاراتدریس به اشتراک بگذارید. یادتان باشد یک معلم ریاضی خوب می‌تواند همه این موارد را به شما بگوید.

دیدگاه‌ها

دیدگاه خود را در رابطه با متن بالا وارد کنید.

ورود به حساب کاربری

نمایش
هنوز ثبت نام نکرده اید؟! رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟!