درباره ما

درباره ما
درباره ما
+ 12000
ساعت تدریس
+ 1500
دانش آموز
+ 140
قبولی کنکور
+ 10
سال سابقه تدریس
تجربه‌های کاری و مهارت‌های من

تدریس به بیش از ۱۵۰۰ دانش‌آموز از سال ۱۳۸۷ تاکنون

بررسی مرتب و تحلیل فعالیت‌ها و شیوه‌های آموزش سایر دبیران و مدرسان ریاضی در مدارس برتر تهران و آموزشگاه‌های تدریس خصوصی، برای پیدا کردن یا خلق بهترین روش‌های آموزشی و تدریس خصوصی ریاضی به دانش‌آموزان

تمرکز روی سوالات و نحوه برگزاری آزمون ورودی مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و غیرانتفاعی برتر و تسلط بر شیوه‌های گزینش دانش‌آموز این مدارس

ارائه برنامه‌ریزی تحصیلی و پیگیری و رفع نقاط ضعف دانش‌آموزان کنکوری، تمرین و تکرار سوالات تستی و آموزش حرفه‌ای ویژه کنکور

توانایی کافی در آموزش به دانش‌آموزان بیش‌فعال با استفاده از روش‌های نوین آموزشی

جمع‌آوری بانک جامع نمونه سوالات مهم و کلیدی ریاضی برای هریک از پایه‌‌های تحصیلی و تمرین آن‌ها با دانش‌آموزان برای افزایش درک و تسلط بر مفاهیم ریاضی

%100
آموزش مفهومی ریاضی
%90
قبولی در مدارس تیزهوشان
%85
تدریس به رتبه های برتر کنکور
%90
مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی
با ما تماس بگیرید
با ما تماس بگیرید